Wady w postawie

Wady w postawie, czyli wszelkie odchylenia od prawidłowej postawy ciała, to bardzo częsty problem wśród dzieci. Możemy podzielić je na
wrodzone, takie jak wady wrodzone kości i mięśni oraz nabyte, wynikające z siedzącego trybu życia, braku odpowiedniej dawki ruchu,
nadwagi czy przebytych urazów.

Wyróżnia się trzy etapy rozwoju wad w postawie:

 1. zmiany czynnościowe – osłabienie bądź nadmierne rozciągnięcie określonych grup mięśniowych,
 2. zmiany funkcjonalne–  dotyczą aparatu więzadłowego i mięśniowego,
 3. zmiany strukturalne – dotyczą aparatu więzadłowego i mięśniowego, ścięgien oraz układu kostnego.

Do najczęściej odnotowanych deformacji można zaliczyć:

 • plecy okrągłe,
 • plecy okrągło-wklęsłe,
 • plecy wklęsłe,
 • plecy płaskie,
 • skrzywienie boczne kręgosłupa
 • kurza klatka piersiowa,
 • klatka piersiowa lejkowata,
 • koślawe kolana,
 • kolana szpotawe,
 • stopa końsko-szpotawa,
 • stopa szpotawa,
 • stopa koślawa,
 • płaskostopie.

Leczenie zaburzeń związanych z postawą ciała jest procesem długotrwałym, obejmującym współdziałanie wielu specjalistów:
fizjoterapeuty, ortopedy, często także podologa i okulisty.

Diagnostyka wad postawy opiera się przede wszystkim na badaniu fizykalnym oraz testach klinicznych.

Skolioza jest strukturalną deformacją kręgosłupa zachodzącą w trzech płaszczyznach. Zgodnie z kryteriami Scoliosis Research Society, skoliozą określamy skrzywienie, którego kąt odchylenia bocznego kręgosłupa oceniany według Cobba na zdjęciu RTG wynosi co najmniej 10°.

Pierwszym najczęściej zauważalnym objawem jest asymetria wcięć talii, nierówna wysokość ramion lub odchylenie tułowia do boku względem miednicy („wystające biodro”). Specjalistyczna diagnostyka polega między innymi na ocenie klinicznej postawy ciała pacjenta, pomiarze kąta rotacji tułowia w skłonie z użyciem skoliometru, oraz na ocenie deformacji kręgosłupa na zdjęciu RTG.

Głównym celem leczenia zachowawczego jest zatrzymanie progresji skrzywienia w okresie dojrzewania. Istotne jest również zapobieganie
lub leczenie dysfunkcji układu oddechowego, zapobieganie lub leczenie zespołów bólowych kręgosłupa, a także poprawa wyglądu poprzez korekcję postawy ciała.