Skip to content

Dr n.med. Dariusz Larysz

Dr n.med. Dariusz Larysz jest członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie. Dyplom oraz tytuł lekarza medycyny nadano mu w 1987 roku. Po studiach rozpoczął specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologi. I stopień specjalizacji ukończył w 1991 roku, natomiast tytuł specjalisty II stopnia otrzymał, po wzorowo zdanym egzaminie cztery lata później. Oprócz typowej praktyce lekarskiej poświęcił się również pracy naukowej i dydaktycznej na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W 1995 roku obronił rozprawę doktorską uzyskując tytuł doktora nauk medycznych. W tym samym roku podczas uroczystej sesji Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego otrzymał nagrodę „Amicus Scientiae et Veritatis” za opracowanie zasad zapobiegania zmianom zwyrodnieniowym po urazach łąkotek stawu kolanowego. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i kongresach naukowych, a zdobytą wiedzę i umiejętności przekazuje studentom i młodym lekarzom podczas kursów specjalizacyjnych dotyczących m.in. chirurgii miednicy, kręgosłupa i traumatologii. Jest autorem i współautorem publikacji medycznych o tematyce ortopedycznej zamieszczonych w takich czasopismach jak np.: Polska Ortopedia i Traumatologia oraz Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. Jest aktywnym członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Chirurgów Kręgosłupa, czego przykładem jest jego wystąpienie w roli prelegenta na Posiedzeniu Naukowo- Szkoleniowym w 2012 roku, gdzie omawiał problem zastosowania implantów w chorobach zwyrodnieniowych kręgosłupa. Swoje wieloletnie doświadczenie w praktyce lekarskiej nabył między innymi pełniąc funkcję ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. Alfreda Sokołowskiego. Obecnie jest szefem oddziału Ortopedii i traumatologii w 109 Szpitalu Wojskowym w Szczecinie.

Dr n.med. Dariusz Larysz specjalizuje się w badaniach, diagnostyce i leczeniu dysfunkcji narządu ruchu m.in. dolegliwości bólowe kręgosłupa o rożnym podłożu, zmiany zwyrodnieniowe oraz ich następstwa, osteoporoza itp. Jako wybitny traumatolog pomaga pacjentom nawet z najbardziej skomplikowanymi złamaniami.

Konsultacje w Reha-Team we wtorki