ul. Generała Maczka 18/3-4,
Szczecin

ul. Ostrobramska 7/2,
Szczecin