Skip to content

prof. Iwona Rotter

Iwona Rotter jest profesorem doktorem habilitowanym nauk medycznych i nauk o zdrowiu, lekarzemrehabilitacji medycznej, specjalistką w zakresie neurologii, certyfikowanym lekarzem lipidologiemPolskiego Towarzystwa Lipidologicznego. Kieruje Zakładem Rehabilitacji Medycznej i FizjoterapiiPomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Ukończyła studia podyplomowe Zdrowie publiczne- marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia. Pełni funkcję przewodniczącej Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, ponadto jest w zarządzie Sekcji Neurorehabilitacji Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, należy do Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji oraz Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego. Odbyła liczne kursy zawodowe, m.in. kursy z zakresu leczenia toksyną botulinową w chorobach układu nerwowego, ultrasonografii narządu ruchu tętnic szyjnych. Pełni funkcję pełnomocnika Rektora PUM ds. osób niepełnosprawnych. Wielokrotnie nagradzana nagrodami naukowymi, organizacyjnymi i dydaktycznymi Rektora PUM. W 2021 została odznaczona odznaką honorową Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Była przedstawicielem Naczelnej Rady Lekarskiej w Zespole Ekspertów ds. opracowania aktualizacji programu specjalizacji w zakresie rehabilitacji medycznej. Prof. Iwona Rotter jest lekarzem konsultantem w zakresie neurologii w SP Szpitalu Klinicznym nr 2 PUM w Szczecinie. Była promotorem 5 obronionych prac doktorskich. Jest autorką i współautorką 219 artykułów naukowych oraz 8 rozdziałów w monografiach.