Terapia czaszkowo-krzyżowa

Czym jest terapia czaszkowo-krzyżowa?

Podstawowym założeniem metody jest regulacja przepływu płynu mózgowo – rdzeniowego poprzez pośrednie oddziaływanie na takie tkanki jak membrany wewnątrzczaszkowe oraz oponę twardą otaczającą rdzeń kręgowy na całej jego długości – od podstawy czaszki po kość guziczną. Głównym, lecz nie jedynym układem czerpiącym korzyści z redukcji napięć traktu czaszkowo-krzyżowego jest układ nerwowy, natomiast poprawa jego funkcji wpływa pozytywnie na pozostałe układy od trzewi (zmniejszenie aktywności współczulnej) do mięśni (zmniejszenie napięcia w obrębie nerwów obwodowych) [2,3].

Czy terapia czaszkowo-krzyżowa jest bezpieczna?

Terapia czaszkowo-krzyżowa jest praktycznym, delikatnym i nieinwazyjnym zabiegiem, stanowiącym gałąź terapii manualnej, który można zastosować u niemal każdej osoby. Terapeuta, poprzez specyficzne techniki ułożenia dłoni na czaszce lub kości krzyżowej, w połączeniu z łagodną kompresją lub pociąganiem wspomnianych struktur wpływa na ich funkcje i dąży do rozluźnienia restrykcji powstałych w wyniku urazu lub powtarzanych przeciążeń związanych np. z nieprawidłową postawą ciała, czy przewlekłym napięciem [1].

W jakich dolegliwościach ma zastosowanie metoda czaszkowo-krzyżowa?

Dotychczas przeprowadzone badania wskazują na skuteczność zastosowania tej terapii w jednostkach takich jak [1-4]:

 • chroniczne dolegliwości bólowe kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego
 • ostre epizody dyskopatii
 • dolegliwości bólowe obręczy biodrowej i miednicy
 • bóle głowy i migreny
 • przewlekły stres i uogólnione napięcie ciała
 • jako leczenie uzupełniające po operacjach kręgosłupa
 • jako leczenie uzupełniające przewlekłych schorzeń neurologicznych
 1. Anne Jäkel, Philip von Hauenschild: A systematic review to evaluate the clinical benefits of craniosacral therapy. Complementary Therapies in Medicine Volume 20, Issue 6, December 2012, Pages 456-465.
 2. Rachel E. Harrison, John S. Page: Multipractitioner Upledger CranioSacral Therapy: Descriptive Outcome Study 2007–2008, THE JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE Volume 17, Number 1, 2011, pp. 13–17.
 3. Haller H, Lauche R, Sundberg T, Dobos G, Cramer H. Craniosacral therapy for chronic pain: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. BMC Musculoskelet Disord. 2019 Dec 31;21(1):1. doi: 10.1186/s12891-019-3017-y. PMID: 31892357; PMCID: PMC6937867.
 4. Muñoz-Gómez E, Inglés M, Aguilar-Rodríguez M, Mollà-Casanova S, Sempere-Rubio N, Serra-Añó P, Espí-López GV. Effect of a Craniosacral Therapy Protocol in People with Migraine: A Randomized Controlled Trial. J Clin Med. 2022 Jan 30;11(3):759. doi: 10.3390/jcm11030759. PMID: 35160211; PMCID: PMC8836770.